Privacybeleid

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe C Major Creative Productions V.O.F. (hierna C Major) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van C Major en kopers van tickets van door C Major georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: de “gebruiker” of “jij”). C Major acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij adviseren je deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort begrijpelijk als mogelijk te maken. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met ons hierover via contact@cmajor.nl.

In het algemeen kan C Major gegevens van jou verzamelen onder meer op het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van C Major, als je een ticket koopt voor een evenement van C Major, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via sociale media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we hierbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om onze diensten te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We lichten dit hieronder nader toe.

Hoe verzamelen we gegevens?

C Major kan op de volgende manieren informatie over jou verzamelen:

 • Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, een account in onze ticketservice aanmaakt of via de webshop. Of jezelf inschrijft in onze mailinglijst van C Major. Of via onze handelsnaam Backstage Community Nederland.
 • Via eigen websites en apps – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt C Major via de websites die C Major beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: cmajor.nl, backstage-community.nl en cmajorfestival.com, cmajorfestival.nl van C Major. Ook kunnen we, als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze socialemediapagina’s ontvangen.
 • Via websites van derden – C Major maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van C Major op. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor C Major optreden. Deze opdrachtnemers van C Major kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. C Major is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van C Major plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende websites.
 • Op evenementen – C Major kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking.

Welke gegevens verzamelen we?

C Major kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en stoelnummer(s);
 • Betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • App- en websitegegevens – zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website of app. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het Cookiebeleid;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op onze blogartikelen of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
 • Informatie over jouw voorkeuren – zoals de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten;
 • Speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens over jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid; en
 • Gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?

C Major kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou

Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:

 • De bestelling kunnen verwerken;
 • De betaling kunnen aanvaarden;
 • Jou klantenservice kunnen verlenen;
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen;
 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van C Major worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met concertinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen. Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie;
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of socialmediaplatformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder;
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie); of
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheid vereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Met wie delen we gegevens?

 • Binnen de C Major Creative Productions-familie van bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • Onze externe dienstverleners (ook wel verwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • Onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event (in overeenstemming met hun privacyverklaring);
 • Derden die door jou ingekochte goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • Overige derden, indien jij hier toestemming voor hebt gegeven; en
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van evenementen van C Major waarnaar C Major linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. C Major is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van derden. C Major raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

Jouw keuzes en rechten

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je kunt zelf je account en voorkeuren aanpassen;
 • Je kunt inloggen op de desbetreffende website om je gegevens te wijzigen of verwijderen; en
 • Je kunt bij elke nieuwsbrief die je ontvangt, jouw gegevens hiervan wijzigen of jezelf uitschrijven

Verder wordt onderaan elk bericht dat je van C Major (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van C Major (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen;

 • Ook kun je via de instellingen van jouw apparaat (zoals je mobiel) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wil delen of push notificaties van MOJO wil ontvangen; en
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je een e-mail sturen naar contact@cmajor.nl.

Jouw informatie onderhouden

C Major doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Als onderdeel van een wereldwijde organisatie maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen:

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen;
 • Bindende bedrijfsregels; of
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren.

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen, kun je contact met ons opnemen.

Wijziging privacyverklaring

C Major behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van C Major te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is onze functionaris voor gegevensbescherming er om te helpen. Je kunt contact opnemen via contact@cmajor.nl.

Laatste wijziging: 25 mei 2021

C Major Creative Productions
Atoomweg 6B
9743 AK Groningen
kvk nummer: 80720846